Etty in Beeld

Mondkap verplichtZoals we overal kunnen zien, horen en lezen zijn we nog niet van het coronavirus af. Nieuwe en strengere maatregelen zijn van kracht sinds dinsdag 13 oktober.

Wij willen u  graag informeren over de regels bij ons op school die vanaf maandag aanstaande in zullen gaan.

Lees er alles over in de bijlage

Er is inmiddels ook een nieuwe beslissingsboom beschikbaar. Twijfelt u over zaken rond het Coronavirus kan dit document heel handig zijn.