Fietstour groep 7 2024

De leerlingen volgen de theorievakken in het mentorlokaal en gaan voor de praktijklessen naar de praktijklokalen. Lukt het bij een praktijkvak even niet (om welke reden dan ook) dan kan de leerling teruggaan naar de stamgroep, naar de mentor. Daar kan de leerling verder werken of proberen samen met de mentor het probleem op te lossen.