Fietstour groep 7 2024

In de plusklas zitten leerlingen die gebaat zijn bij een kleinere klas. In deze klas zitten leerlingen van verschillende leeftijden door elkaar. Ze hebben allemaal een eigen rooster. Er zijn twee docenten gekoppeld aan de klas: een voor de theorievakken en een voor de praktijkvakken. Er is ook een gymdocent, maar tijdens de gymlessen gaat altijd een van de twee vaste docenten mee.
De dag begint met de dagstart, na de pauze is er een pauzebespreking en aan het eind van de dag nemen we de dag door. We houden de hele week van alles bij en vertellen eens in de week aan de ouders/verzorgers hoe het gaat.

Vorig jaar had ik best vaak ruzie met andere leerlingen. Dan kon ik mijzelf soms niet in bedwang houden. De Plusklas leert me rustig te blijven. Ze helpen mij om te praten over dingen die me dwarszitten. Ze zorgen dat ik niet té boos word of weer ruzie krijg. En als er wat gebeurt, ga ik direct naar de pauzedienst of ik praat er na de pauze over met mijn plusklasdocent.