Fietstour groep 7 2024

Je dag begint en eindigt met een mentorkwartier in je eigen stamklas; steeds hetzelfde lokaal. De 6 lessen die je daartussen volgt, zijn voor iedereen anders. Want op Arkelstein heeft elke leerling een ander rooster. Een eigen rooster dat precies bij jou past!

Lees meer …

Op Arkelstein heb je minimaal 50% van je lestijd praktijkles. De eerste twee jaar zijn dit vaste vakken. Denk aan gym, koken, algemene techniek, groen, creatief en facilitaire dienstverlening. In je 3e jaar ga je vakken kiezen die veel meer bij jou en bij jouw toekomst passen.

Lees meer …

Samen met je klassenmentor maak je drie keer per jaar je eigen Plan (IOP) voor de komende periode. Je schrijft samen jouw doelen op. Wat wil je later worden? Welke vaardigheden horen hierbij? Wat kun jij er zelf aan doen om te zorgen dat je je doel bereikt? Of heb je bepaalde ondersteuning nodig?

Lees meer …

Je leert bij ons niet alleen hoe je moet gaan werken, maar ook hoe je later zelfstandig kan gaan wonen. Hoe zet je een lekkere maaltijd op tafel, hoe vervang je een lampje of repareer je je fiets? In praktijklessen is ook hier aandacht voor.

Lees meer …

In de eerste drie jaar op Arkelstein heb je elke vrijdagmiddag VT; Vrije Tijd, ja je leest het goed, op je programma staan. Wij vinden het heel belangrijk dat je ook weet hoe je goed met je vrije tijd om kan gaan.

Lees meer …

Arkelstein maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

 

Logo ESF Europese Unie

Naast de theorie en praktijkvakken die je op Arkelstein krijgt, heb je ook lessen gericht op ‘gaan werken’.

Lees meer …

Arkelstein is eindonderwijs. De meeste leerlingen gaan na school aan het werk. Wij helpen je met het vinden van een baan. Omdat iedereen bij ons zijn eigen plan en lesprogramma heeft, komen leerlingen heel verschillend terecht.

Lees meer …