Fietstour groep 7 2024

Vorig jaar had ik best moeite met de theorievakken. Ik heb dat aan de mentor verteld en toen is mijn rooster een beetje aangepast. Ik volg nu iets meer praktijklessen en dat gaat veel beter. School is een stuk leuker geworden!

Het expertisepunt is een lokaal waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben naar toe kunnen gaan. Bijvoorbeeld als een hele lesdag te veel prikkels geeft, zou je op het midden van de dag hier je rust kunnen vinden. Of je hebt zoveel meegemaakt dat je extra gesprekken nodig hebt die de mentor in een “volle" klas niet kan voeren. Maar ook als je moet leren omgaan met anderen, kan het expertisepunt een oplossing bieden. In overleg met je mentor en de ondersteuningscoördinator wordt bekeken of het expertisepunt jou het juiste duwtje kan geven om Arkelstein succesvol te doorlopen.

In de plusklas zitten leerlingen die gebaat zijn bij een kleinere klas. In deze klas zitten leerlingen van verschillende leeftijden door elkaar. Ze hebben allemaal een eigen rooster. Er zijn twee docenten gekoppeld aan de klas: een voor de theorievakken en een voor de praktijkvakken. Er is ook een gymdocent, maar tijdens de gymlessen gaat altijd een van de twee vaste docenten mee.
De dag begint met de dagstart, na de pauze is er een pauzebespreking en aan het eind van de dag nemen we de dag door. We houden de hele week van alles bij en vertellen eens in de week aan de ouders/verzorgers hoe het gaat.

Stages zijn belangrijk op Arkelstein, want zo ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Daarom bezoeken we ook veel verschillende werkplekken.
In het begin zijn de stages nog op school. De leerlingen voeren een taak uit en krijgen daar feedback op. Ook gaan ze bij bedrijven op bezoek en lopen ze met de hele klas stage buiten de school.
Daarna gaan ze individueel stagelopen. De stagebegeleider helpt hen een plek te zoeken en begeleidt hen tijdens de stage.

De leerlingen volgen de theorievakken in het mentorlokaal en gaan voor de praktijklessen naar de praktijklokalen. Lukt het bij een praktijkvak even niet (om welke reden dan ook) dan kan de leerling teruggaan naar de stamgroep, naar de mentor. Daar kan de leerling verder werken of proberen samen met de mentor het probleem op te lossen.

Raster is een naam die niet meer weg te denken is bij Arkelstein. Een samenwerking die we nog lang voort hopen te zetten.Rasterwelzijn_logo_600x800px.png

Bij veel activiteiten kunnen we rekenen op de steun van de mensen van Raster: bij VT-lessen, introductieweek, eindweek, bij schoolfeesten. Daarnaast organiseren ze ook veel activiteiten na schooltijd.
Een deel van de activiteiten wordt bijvoorbeeld ook bij The Mall georganiseerd.

Klik op de afbeelding hieronder voor korte sfeerimpressie van Raster en The Mall.

 raster mall

Elke dag begint en eindigt in de stamgroep bij de mentor. De leerlingen hebben ook vaak les van de mentor en daardoor leren ze elkaar goed kennen. De mentor is dan ook de eerste persoon waar je heengaat als er iets aan de hand is.
De mentor bespreekt niet alleen met de hele klas wat er gaat gebeuren of is voorgevallen. Er zijn ook veel gesprekken met leerlingen apart. Bijvoorbeeld over hoe het gaat op school en hoe de leerling zich gedraagt.
Drie keer per jaar gaat de mentor om tafel met de ouders en de leerling. Dan bespreken ze wat er goed gaat, wat beter kan en wat het doel voor de komende tijd is. De leerling en de mentor bereiden dit gesprek samen voor.