Arkelstein vindt de communicatie met ouders een belangrijke zaak. We willen ouders informeren over tal van zaken, maar we willen ook van ouders weten  hoe zij Arkelstein 'ervaren'. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail. Daarnaast zetten we als Arkelstein de volgende communicatiemiddelen in:

De website
Hierop staat allerlei informatie die ouders nodig hebben. Tevens willen we de ouders op de hoogte houden van actuele zaken. We hebben hiervoor een speciaal plekje op onze site: 'Nieuws'.

Individueel Ontwikkelplan besprekingen
Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om de ontwikkelingen van uw zoon/dochter te bespreken. Tijdens deze gesprekken worden doelen besproken en de individuele leerroute opgesteld. U wordt hiervoor via een brief uitgenodigd.

Informatieavonden
Er zijn diverse informatieavonden waarbij ontwikkelingen vanuit een bepaald leerjaar met u worden besproken. U wordt hiervoor door middel van een brief uitgenodigd.

Nieuwsbrief
Zeer regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief gaat schriftelijk met uw zoon/dochter mee. Deze brief is te vinden op de website. Liever via de email? Stuur een mail naar volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brieven
Indien we de ouders willen informeren over een actuele zaak, dan geven we een brief mee aan de leerlingen. Deze brief kunt u ook op de website lezen onder het kopje brieven.

De ouderraad
Arkelstein heeft een ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één. Er is nog ruimte voor enkele ouders.

Huisbezoek
De leraren van leerjaar 1 komen één keer op huisbezoek.

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Breden. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

Hier kun je de schoolgids van onze school downloaden. Dit is de schoolgids van schooljaar 2022/23.